Skip Navigation Linksעמוד הבית > תקנים

תקני צנרת

רשימת תקנים

תקני צנרת   

1. תקני צנרת משוריינת (GRP)

צינורות אביב מתוצרת פיברטק מיוצרות ועומדות במגוון רחב של תקנים בינלאומיים וישראליים דוגמת ASTM, AWWA, מגוון תקני ISO ו EN המותאמים למגוון רחב של יישומי צנרת כולל הזרמת מי שפכים סניטריים, מים, ויישומים תעשייתיים. המשותף למרבית התקנים הנה ההגדרה של התכונות הנדרשות לצנרת וגם הבדיקות שיש לבצע תוך כדי הייצור ולמוצר המוגמר.

בדיקות שנערכו בעולם לצנרת GRP עבור שפכים סניטריים שהיו בשימוש של יותר מ 25 שנה מצביעים על עמידות מעולה ובטוחה לשנים רבות אפילו מעבר למצופה.

1.1. תקני ASTM

תקני ASTM מותאמים למגוון יישומים שונים של צנרת. כל התקנים מכסים טווח קטרים מ 200 מ"מ ועד 3,600 מ"מ ומחברי צנרת שיהיו עמידים בבדיקות לחץ הידרוסטטיות לפי ASTM D4161 שמדמים תנאי עבודה מוגברים.

התקנים כוללים מבחני כשירות קשים ומבחני איכות נירחבים.

תקני ASTM שבשימוש הם:
 • ASTM D3262 צנרת גרביטציונית להזרמת שפכים.
 • ASTM D3517 צנרת לחץ.
 • ASTM D3754 צנרת לחץ להזרמת שפכים.

1.2. תקני AWWA

תקן AWWA C950 הינו אחד מהתקנים המקיפים ביותר לצנרת GRP. תקן זה לצנרת להזרמת מי שתיה בלחץ, מתייחס בהרחבה לצנרת, מחברי צנרת, בקרת איכות ובדיקות נרחבות לאבי טיפוס, בדומה לתקני ASTM התקן מתייחס לביצועי הצנרת.

מסמך AWWA M-45 מתייחס לתכנון צנרת ליישומים תת קרקעיים ועל קרקעיים.

תקני ASTM שבשימוש הם:
 • AWWA C950 צנרת GRP בלחץ.
 • AWWA M-45 תכנון צנרת GRP.

1.3. תקני ISO ו EN

בעבר היו בשימוש מגוון של תקנים מדינתיים, תקנים אה מוחלפים בהדרגה לתקנים כלל אירופאיים. תקני אירופאיים שבשימוש הם:
 • EN 1796 צנרת להזרמת מים בלחץ וללא לחץ
 • EN 14364 צנרת ניקוזים והזרמת שפכים בלחץ וללא לחץ
 • ISO 10639 צנרת להזרמת מים בלחץ וללא לחץ
 • ISO 10467 צנרת ניקוזים והזרמת שפכים בלחץ וללא לחץ
 • ISO 14692 צנרת GRP בתעשיית דלקים וגז

1.4. תקן ישראלי
 • ת"י 1892 חלק 1 צנרת להזרמת מים בלחץ (אימוץ תקן AWWA C950)
 • ת"י 1892 חלק 2 צנרת להזרמת ביוב בלחץ (אימוץ תקן ASTM D3754)
 • 1892 חלק 3 צנרת להזרמת ביוב ללא לחץ (אימוץ תקן ASTM D3262)

פרוייקטים

חדשות   1. תקני צנרת משוריינת (GRP)

צינורות אביב מתוצרת פיברטק מיוצרות ועומדות במגוון רחב של תקנים בינלאומיים וישראליים דוגמת ASTM, AWWA, מגוון תקני ISO ו EN המותאמים למגוון רחב של יישומי צנרת כולל הזרמת מי שפכים סניטריים, מים, ויישומים תעשייתיים. המשותף למרבית התקנים הנה ההגדרה של התכונות הנדרשות לצנרת וגם הבדיקות שיש לבצע תוך כדי הייצור ולמוצר המוגמר.

בדיקות שנערכו בעולם לצנרת GRP עבור שפכים סניטריים שהיו בשימוש של יותר מ 25 שנה מצביעים על עמידות מעולה ובטוחה לשנים רבות אפילו מעבר למצופה.

1.1. תקני ASTM

תקני ASTM מותאמים למגוון יישומים שונים של צנרת. כל התקנים מכסים טווח קטרים מ 200 מ"מ ועד 3,600 מ"מ ומחברי צנרת שיהיו עמידים בבדיקות לחץ הידרוסטטיות לפי ASTM D4161 שמדמים תנאי עבודה מוגברים.

התקנים כוללים מבחני כשירות קשים ומבחני איכות נירחבים.

תקני ASTM שבשימוש הם:
 • ASTM D3262 צנרת גרביטציונית להזרמת שפכים.
 • ASTM D3517 צנרת לחץ.
 • ASTM D3754 צנרת לחץ להזרמת שפכים.

1.2. תקני AWWA

תקן AWWA C950 הינו אחד מהתקנים המקיפים ביותר לצנרת GRP. תקן זה לצנרת להזרמת מי שתיה בלחץ, מתייחס בהרחבה לצנרת, מחברי צנרת, בקרת איכות ובדיקות נרחבות לאבי טיפוס, בדומה לתקני ASTM התקן מתייחס לביצועי הצנרת.

מסמך AWWA M-45 מתייחס לתכנון צנרת ליישומים תת קרקעיים ועל קרקעיים.

תקני ASTM שבשימוש הם:
 • AWWA C950 צנרת GRP בלחץ.
 • AWWA M-45 תכנון צנרת GRP.

1.3. תקני ISO ו EN

בעבר היו בשימוש מגוון של תקנים מדינתיים, תקנים אה מוחלפים בהדרגה לתקנים כלל אירופאיים. תקני אירופאיים שבשימוש הם:
 • EN 1796 צנרת להזרמת מים בלחץ וללא לחץ
 • EN 14364 צנרת ניקוזים והזרמת שפכים בלחץ וללא לחץ
 • ISO 10639 צנרת להזרמת מים בלחץ וללא לחץ
 • ISO 10467 צנרת ניקוזים והזרמת שפכים בלחץ וללא לחץ
 • ISO 14692 צנרת GRP בתעשיית דלקים וגז

1.4. תקן ישראלי
 • ת"י 1892 חלק 1 צנרת להזרמת מים בלחץ (אימוץ תקן AWWA C950)
 • ת"י 1892 חלק 2 צנרת להזרמת ביוב בלחץ (אימוץ תקן ASTM D3754)
 • 1892 חלק 3 צנרת להזרמת ביוב ללא לחץ (אימוץ תקן ASTM D3262)
תקן ישראלי 1892 - חלק 1
 • צפה בתעודה

  צינורות עשויים משרפים תרמוסטיים מחוזקים בסיבי זכוכית - צינורות להובלת מים בלחץ
תקן ישראלי 1892 - חלק 2
 • צפה בתעודה

  צינורות עשויים משרפים תרמוסטיים מחוזקים בסיבי זכוכית
תקן ישראלי 1892 - חלק 3
 • צפה בתעודה

  צינורות עשויים משרפים תרמוסטיים מחוזקים בסיבי זכוכית - צינורות ביוב להעברת שפכים ללא לחץ.
Israel standard 1892-Part1
Israel standard 1892-Part2
Israel standard 1892-Part3
ISO 9001:2008
ת"י 9001:2008
 • צפה בתעודה

  ייצור צנרת ומתאמים מפיברגלס להובלה בלחץ או גרביטציה של מים, ביוב וכימיקלים